Please enable JS

助養深度遊 

「助養真係幫到小朋友?」無論你是助養新丁或資深助養者,或者都曾經問過這問題。全新《助養深度遊》,為你設計每兩個月一次的輕鬆「導賞團」,希望能解你心裡疑惑,亦讓你更了解作為助養者,能為貧窮孩子和社區帶來的深度轉變。


搜尋 助養情誼

助養也有道別的一日?我有說話及時講!

2023/09/28 與助養孩子通信 | 助養情誼
助養的初衷做到了,也意味著助養者和助養兒童是時候好好道別,難免叫人既欣慰又不捨。你有否想過,到了這百感交集的時候,你要說甚麼?
閱讀全文

助養孩子好想知

2022/09/28 助養情誼 | 與助養孩子通信
原來,我們看來平凡不過的話題,也是讓孩子認識助養者的新奇事。助養深度遊第九團,與你分享我們從助養孩子的信中發現的熱門問題,或者可以為你帶來打開話題的靈感。
閱讀全文

返學之外,孩子有其他學習機會嗎?

2022/08/01 助養情誼 | 前線工作 | 助養孩子教育出路
小朋友長大得很快,他們的學習需要都會隨著成長而改變:學前教育、基礎教育、課外的興趣發展、高等教育或生活與職業技能等等......我們都希望盡力協助,讓每個生命都得到所需的學習機會。
閱讀全文

小朋友點樣成為你的助養兒童?

2022/05/31 助養情誼 | 前線工作 | 助養工作準則
怎樣的小朋友才會成為助養兒童?在眾多有需要孩子裡面,你又如何與你的助養兒童「相遇上」?助養深度遊第七團,帶你看看你和你助養孩子的緣分哪裡來!
閱讀全文

社區孩子同樣受惠 「助養」對孩子有咩意義?

2022/04/07 助養情誼 | 前線工作 | 與助養孩子通信
助養深度遊第六團,分享印尼和孟加拉兩名助養兒童的真實故事,告訴你「助養兒童」這個身份為孩子帶來的意義。
閱讀全文

點解我仲未收到小朋友嘅信?

2022/01/27 與助養孩子通信 | 助養情誼 | 助養者分享
今期邀請到三位一直與小朋友通信嘅助養者分享信件,讓我哋睇到小朋友與助養者互動的窩心交流,又點解有時候信件未必是小朋友親手所寫的。
閱讀全文
助養 童享生命改變 立即助養