Please enable JS

助養深度遊點解我仲未收到小朋友嘅信?

2022/01/27-與助養孩子通信 | 助養情誼 | 助養者分享

「我助養嘅小朋友無寫信畀我,佢知唔知道有我?」

「我寄咗信,但點解小朋友仲未回信?」

收到收唔到,唔係靠彩數,而係靠助養者主動一點打開話匣子,讓甚少機會接觸外界嘅小朋友知道點樣開始通信。今期助養深度遊第五團,我哋邀請到三位一直與小朋友通信嘅助養者分享信件,讓我哋睇到小朋友與助養者互動的窩心交流,又點解有時候信件未必是小朋友親手所寫的。


助養孩子會回信嗎?

給孩子寄了信,遲遲未收到回音,擔心又傷心之際,忽然在信箱裡收到他的回信,到底有幾窩心?

香港小朋友 Joyce 的媽媽是助養者,她每次寄信給助養孩子,必定會附上家庭照,不過,津巴布韋男孩 Kelly 的回信通常都沒有提起。直至有一次,Kelly說他看到相片中的 Joyce 長大了,Joyce 媽媽很感動,說:「原來Kelly一直有留心看我給他寫的信,更關心Joyce呢!」


助養者 Kitty 知道,要從香港去非洲探望Elita絶不容易,但從孩子的回信,知道她很希望能夠見面,Kitty 的心被觸動了。「孩子的願望很單純,希望有日能夠與關心她的人見面。我不知道自己能否達成她的願望,但我希望她真知道遠方有個人會掛念她。」 Kitty 的想法,也是你所想的嗎?


助養者 Carol 收到不同助養孩子的回信都各有特色,有的寫字不多,有的好像Thi Anh Thuy 的回信總是很長,還會畫畫給她。Carol 說:「讀著她的信,很開心、很感動。開心在於我能夠和她分享我所有的,不是指金錢或物質,而是我的生活片段。感動在於我們能夠彼此同行。」


溫馨提示:與助養孩子通信,就像結交一個新朋友一般。多點寫信,藉信件陪伴孩子成長,也有助開闊孩子的眼界。同時,孩子給你回信,無論是畫圖畫或寫字,都可讓你從孩子角度了解他更多。(延伸閱讀:寫信給孩子的小貼士信件都是孩子自己寫的嗎?

如果小朋友只得幾歲,未懂寫字,家長或當地工作人員便會按孩子意思代筆。你可能會看見孩子手繪的簡單圖畫、手掌印、字母或基本算術。

當孩子能夠親自回信,通常以母語書寫,當地職員以英文翻譯。如有需要,香港職員或義工會再將英文翻譯為中文,方便助養者閱讀。(按此登記成為義工

這是 Joyce 媽媽初次成為助養者時,收到的第一封信,距今已經超過十年。Joyce 媽媽會珍而重之地收藏孩子寄來的每一封信件。


助養者 Kitty 剛開始助養 Bolorerdene 的時候,孩子只得 4 歲,所以 Kitty 早年收到的信和新年賀卡,都由孩子媽媽代筆,有時附有孩子畫的圖畫。Kitty 說:「當孩子懂得親自給我回信,我感到特別開心,因為自己見證到她的成長。她還叫我多點寫信給她呢!」


溫馨提示:由於語言不同,信件翻譯需時,加上大多孩子身處偏遠地區,信件往來一般需時三至四個月。這兩年世界各國受疫情影響,交通和郵遞受阻,所以,我們和孩子在等候對方回信時,都需要額外的耐性呢!如果遲遲未能收到回信,或對信件有任何疑問,歡迎聯絡我們。(延伸閱讀:信件是如何傳送給孩子的?


助養者不妨與孩子通訊,分享生活點滴,互相關懷。通信除了讓孩子有機會看看外面的世界,並認識自己的助養者更加多;同時也給身處城市的我們一個機會,走進助養孩子的世界,了解他們的生活,讓我們更懂得怎樣與他們同行。


如果你心裡有任何關於助養的問題,或想輕輕鬆鬆知多點的題目,歡迎電郵至 [email protected] 《助養深度遊》收,你的問題有機會成為下次的「景點」!


其他 與助養孩子通信 | 助養情誼 | 助養者分享


助養 童享生命改變 立即助養
-->