Please enable JS

助養深度遊 

「助養真係幫到小朋友?」無論你是助養新丁或資深助養者,或者都曾經問過這問題。全新《助養深度遊》,為你設計每兩個月一次的輕鬆「導賞團」,希望能解你心裡疑惑,亦讓你更了解作為助養者,能為貧窮孩子和社區帶來的深度轉變。


搜尋 孩子社區發展

社區也有「長大成人」的一日?

2023/07/31 孩子社區發展 | 助養工作準則 | 捐助成效
助養者當然最想見到「助」有所成,孩子不再需要助養,家庭和社區能夠自立。咁,點為之「社區得以自立」呢......
閱讀全文

「社區」係乜嘢概念?

2023/05/31 前線工作 | 孩子社區發展
提起「社區」,你或會想起自己居住的屋邨或是居所附近步行可到的地區;不過,「助養兒童計劃」工作的「社區」,大部分......
閱讀全文

直擊孩子社區,前線人員搞邊科?

2023/03/27 前線工作 | 孩子社區發展
究竟,喺助養孩子社區,宣明會嘅前線人員有咩做㗎?佢哋點樣幫助助養小朋友呢?
閱讀全文

孩子報告的幕後製作

2021/09/28 周年進度報告 | 孩子社區發展 | 捐助成效
幾頁紙的報告,每年記錄你捐助下 ,助養孩子的進展、社區的進步!為每位孩子製作報告,除了要用心機時間,近年還靠資訊科技處理大量孩子數據。助養深度遊第三團,帶你看看這幾年間,報告製作的進化!
閱讀全文

原來幫緊成村人

2021/07/26 前線工作 | 孩子社區發展 | 捐助成效
你曾否以為:「助養兒童,就是每月直接送錢給一個家庭,去助養一個兒童?」助人有許多方法,怎樣才是長遠而有效?第二團,帶你走入肯尼亞,了解「助養兒童計劃」如何透過十多年的發展項目,針對問題源頭...
閱讀全文
助養 童享生命改變 立即助養