Please enable JS

助養深度遊 

「助養真係幫到小朋友?」無論你是助養新丁或資深助養者,或者都曾經問過這問題。全新《助養深度遊》,為你設計每兩個月一次的輕鬆「導賞團」,希望能解你心裡疑惑,亦讓你更了解作為助養者,能為貧窮孩子和社區帶來的深度轉變。


搜尋 助養者分享

點解我仲未收到小朋友嘅信?

2022/01/27 與助養孩子通信 | 助養情誼 | 助養者分享
今期邀請到三位一直與小朋友通信嘅助養者分享信件,讓我哋睇到小朋友與助養者互動的窩心交流,又點解有時候信件未必是小朋友親手所寫的。
閱讀全文
助養 童享生命改變 立即助養